10
  • HD
Vĩnh tiên đại lục có đông đảo vương triều, vì cường kiện thể phách, kéo dài tuổi thọ, những người ở đây luôn duy trì truyền thống tiên võ đồng tu, một khi người tu hành đạt tới võ đạo đỉnh phong, liền sẽ tìm đến tiên đạo. Thiếu niên Tô Vũ, từ nhỏ tai họa ập đến bất ngờ, dù thay tên đổi họ vẫn chịu cảnh nhà tan cửa nát, bất ngờ trùng sinh về thời kỳ niên thiếu. Biết trước gia tộc sắp suy tàn, vì bảo vệ người nhà cùng thân tộc, Tô Vũ quyết định nỗ lực vươn lên, lợi dụng tiên môn bí pháp mà kiếp trước tu luyện được, từng bước thay đổi vận mệnh.
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Vĩnh tiên đại lục có đông đảo vương triều, vì cường kiện thể phách, kéo dài tuổi thọ, những người ở đây luôn duy trì truyền thống tiên võ đồng tu, một khi người tu hành đạt tới võ đạo đỉnh phong, liền sẽ tìm đến tiên đạo. Thiếu niên Tô Vũ, từ nhỏ tai họa ập đến bất ngờ, dù thay tên đổi họ vẫn chịu cảnh nhà tan cửa nát, bất ngờ trùng sinh về thời kỳ niên thiếu. Biết trước gia tộc sắp suy tàn, vì bảo vệ người nhà cùng thân tộc, Tô Vũ quyết định nỗ lực vươn lên, lợi dụng tiên môn bí pháp mà kiếp trước tu luyện được, từng bước thay đổi vận mệnh.

Phim Tiên Vũ Thương Khung Phim Tiên Vũ Thương Khung thuyết minh Phim Tiên Vũ Thương Khung lồng tiếng Phim Tiên Vũ Thương Khung vietsub Phim Tiên Vũ Thương Khung phụ đề Phim Tiên Vũ Thương Khung ổ phim Phim Tiên Vũ Thương Khung phimmoi Phim Tiên Vũ Thương Khung bilutv Phim Tiên Vũ Thương Khung hdonline Phim Tiên Vũ Thương Khung phimbathu Phim Tiên Vũ Thương Khung phim3s Tải Phim Tiên Vũ Thương Khung Phim Tiên Vũ Thương Khung mới Phim Tiên Vũ Thương Khung cập nhật Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 1 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 2 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 3 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 4 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 5 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 7 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 8 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 9 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 10 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 11 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 12 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 13 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 14 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 15 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 16 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 17 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 18 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 19 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 20 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 21 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 22 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 23 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 24 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 25 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 26 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 27 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 28 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 29 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 30 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 31 Phim Tiên Vũ Thương Khung tập 32 Phim Xian Wu Cang Qiong Phim Xian Wu Cang Qiong thuyết minh Phim Xian Wu Cang Qiong lồng tiếng Phim Xian Wu Cang Qiong vietsub Phim Xian Wu Cang Qiong phụ đề Phim Xian Wu Cang Qiong ổ phim Phim Xian Wu Cang Qiong phimmoi Phim Xian Wu Cang Qiong bilutv Phim Xian Wu Cang Qiong hdonline Phim Xian Wu Cang Qiong phimbathu Phim Xian Wu Cang Qiong phim3s Tải Phim Xian Wu Cang Qiong Phim Xian Wu Cang Qiong mới Phim Xian Wu Cang Qiong cập nhật Phim Xian Wu Cang Qiong tập 1 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 2 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 3 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 4 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 5 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 7 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 8 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 9 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 10 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 11 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 12 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 13 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 14 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 15 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 16 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 17 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 18 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 19 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 20 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 21 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 22 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 23 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 24 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 25 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 26 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 27 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 28 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 29 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 30 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 31 Phim Xian Wu Cang Qiong tập 32 Phim Trung Quốc Phim hay 2022